Tags

, , ,

Topik Quadratic Equations dan Quadratic Functions adalah berhubung kait. Keupayaan pelajar unyuk memahami konsep bergrafik dalam kedua-dua topik ini akan banyak membantu pelajar berkenaan untuk menyelesaikan apa jenis soalan yang melibatkan kedua-dua topik. Topik ini tidak wajar dihafal begitu sahaja tetapi akan lebih banyak membantu jika difahami konsep sebenarnya.

Contoh yang digambarkan dalam imej di bawah adalah sebahagian besar daripada konsep yang dimaksudkan dan pelajar digalakkan untuk membentuk gambaran grafik sendiri bagi membuktikan pemahaman masing-masing. Sebagai contoh, cuba buat penerangan lengkap yang menggabungkan kedua-dua topik jika anda diberi quadratic functions yang digambarkan oleh f(x) = -2x² – 6x – 4

Selamat mencuba……

Advertisements