Tags

, , , , ,

Apakah asas pembelajaran Matematik yang sepatutnya? Satu persoalan yang kurang diberi perhatian, dan kalau pun ada, ianya masih  kabur tanpa penjelasan mahupun justifikasi yang benar-benar kukuh dan mudah diterima akal.

One good example could probably be the basic teaching of arithmetic, particularly in preparing the students for their upper level in the future. Kita ambil contoh, macam mana hendak mempersiapkan pelajar sekolah rendah untuk menghadapi topik seperti linear equation dan algebra di peringkat sekolah menengah nanti?

EXAMPLE 1

_____ + 3 = 5

My method of teaching will be as follows:

LANGKAH 1 : Lakukan perubahan pada struktur soalan dengan mengumpulkan semua data yang diketahui ditempat yang sama serta berasingan dari data yang belum diketahui. Dalam hal ini, + 3 dan 5 adalah data yang diketahui sementara ruang kosong yang diwakili oleh ____ belum diketahui data sebenar.

LANGKAH 2 : Penyusunan soalan akan berubah dimana _____ mesti berada ditempat dimana ianya sentiasa mempunyai nilai + . Mengikut ayat di atas, nilai ____ adalah + dan perlu dikekalkan ditempat asalnya. Selain itu, 5 juga perlu di kekalkan pada tempat asal tetapi + 3 dipindahkan ke ruang yang diduduki oleh 5. Dalam proses perpindahan antara 2 tempat berbeza yang dipisahkan oleh tanda =, nilai nombor yang berpindah akan berubah secara songsang. Dalam situasi di atas, + 3 bertukar menjadi – 3 bila berpindah ke tempat 5. Susunan struktur ayat matematik akan berubah seperti berikut : _____ = 5 – 3

LANGKAH 3 : Selesaikan bahagian data yang diketahui dengan jawapannya adalah sama dengan data yang diperlukan oleh ruang _____. Dalam konteks contoh tadi, jawapan untuk 5 – 3 = 2 dan 2 jugalah jawapan yang perlu diisi dalam ruang ____.

Dalam hal yang berkaitan, perlu dijelaskan kepada pelajar bahawa sebarang nombor yang tidak dinyatakn nilai, membawa maksud + dan sebagai contoh di atas, nombor 5 sebenarnya bermaksud + 5.

EXAMPLE 2

15 – 3 – ______ =  10

Mengikut peraturan langkah di atas, susunan ayat matematik yang baru adalah seperti berikut :

15 – 3 ( – ____ ) = 10 bertukar menjadi 15 – 3 – 10 = ______ (sekarang menjadi +)

* dalam konteks ayat matematik di atas, – ____ mesti sentiasa berada dalam kedudukan + dan justeru itu memerlukan ianya berubah tempat. Jawapan yang diperlukan adalah 2

EXAMPLE 3

4 X ______ = 20 (is the same with ____ x 4 = 20)

In order to find _____, we need to rearrange the mathematics equation as provided in the rules mentioned above. The new equation shall be as follows : _____ = 20 ÷ 4 of which the answer shall be 5

EXAMPLE 4

_____ x 2 + 3 = 15

In the case of mixed operation, we shall move the numbers that involve in addition or subtraction, only to be followed by numbers that involve in multiplication or division. Maksudnya, pindahkan nombor yang terlibat dalam operasi tambah-tolak terlebih dahulu sebelum diikuti oleh nombor-nombor yang terlibat dalam operasi lain sperti darab-bahagi.

Solution : _____ = (15 – 3) ÷ 2 and the answer shall be 6

The same concept shall be applied for fraction or decimals.

Saya percaya dengan adanya pendedahan kaedah seumpama ini diperingkat rendah akan memudahkan lagi pelajar untuk menerima serta menguasai topik sukar di peringkat lebih tinggi seperti algebra, linear equation, indices dan sebagainya. Cuma bezanya, sekarang menggunakan ____ (ruang kosong atau petak kosong) tetapi pada peringkat lebih tinggi akan menggunakan sebutan x, y, z dan sebagainya.

Advertisements